| CLASSICS

GUNDALA PUTERA PETIR
PERHITUNGAN DI PLANET COVOX
DOKUMEN CANDI HANTU
OPERASI GOA SILUMAN

| NEW ERA

GUNDALA MOVIE ADAPTATION
PRAHARA (2016)
PATRIOT: PRAHARA VOL. 1
PATRIOT: PRAHARA VOL. 2

| FRESH RELEASE

GUNDALA MOVIE ADAPTATION
PATRIOT: PRAHARA VOL. 1
PATRIOT: PRAHARA VOL. 2