| PENJAHAT

Sapujagat
Mata Malaikat
Leak Hitam
Seruling Sukma
Arwah Gentayangan
Banyujaga
Ki Wilawuk
Ghazul
Pengkor
Xrephus
Doktor Setan
Bocah Atlantis
Kancu Rapethuk
Kelelawar Hitam