| PENJAHAT

Sapujagat
Mata Malaikat
Leak Hitam
Seruling Sukma
Arwah Gentayangan
Banyujaga
Ki Wilawuk
Pengkor
Ghazul
Xrephus
Doktor Setan
Bocah Atlantis
Kancu Rapethuk
Kelelawar Hitam