Vidya Astari

Vidya Astari adalah seorang pendekar wanita kelana di tanah Jawadwipa yang memerangi kejahatan. Vidya dibesarkan dan dilatih oleh pendekar wanita legendaris Seroja Hitam. Ia mempunyai kebiasaan untuk mencampuri urusan orang lain dan tidak dapat tinggal diam atas segala ketidakadilan. Kebiasaan ini sering membuat Vidya menghadapi berbagai masalah.

Real Name: Vidya Astari

Height: 165 cm

Weight: 45 kg

Abilities/Powers: Menguasai ilmu meringankan tubuh Melati Sukma dan ahli dalam ilmu pedang menggunakan pedang andalannya, Nagasasra.