Selendang Biru

Seorang bayi, Rahayu, diselamatkan Mambang untuk kemudian diserahkan kepada paman gurunya, Wisnuprakasa. Wisnuprakasa membesarkan Rahayu dan mengajarkannya ilmu silat. Ketika ia dewasa, Wisnuprakasa mengajarinya ilmu silat rahasia yang tersimpan dalam buku wasiat. Rahayu juga diberikan selendang biru (sehingga ia kemudian dijuluki Selendang Biru), senjata sakti yang diincar para pendekar dan penjahat.

Real Name: Rahayu

Height: 164 cm

Weight: 58 kg

Abilities/Powers: Menguasai ilmu bela diri, Selendang Biru, dengan selendang sebagai senjata utamanya